2017-10 Region Kropp-Stapelholm - Spende an den SSV